Anton Ďuriaš

Anton Ďuriaš

Výroba malty a betónu, Prípravné práce pre stavbu, Demolácie a zemné práce, Izolačné práce, Maliarske, natieračské práce, Sprostredkovatešská a obchodná činnosť farby, laky, drogéria, drobný tovar, Krajčírske služby, Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, Sprostredkovateľská činnosť, Predaj na trhoch a stánkový predaj, Pohostinská činnosť, Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 Obvodný úrad, Čadca - živnostenské oddelnie vydal koncesnú listinu ŽO - 3671/1993 zo dňa, 15.12.1993, ktorou udelil oprávnenie na vykonávanie koncesovanej živnosti : Reštauračné a ubytovacie služby pre fyzickú osobu Anton Ďuriaš . Z dôvodu právnej zmeny vyplývajúcej zo zákona č.279/2001 Z.z. zo 14.júna 2001,ktorým sa mení a doplňa zákon, č.455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/v znení neskorších predpisov a o zmen

poslať správu
poslať správu
Anton Ďuriaš

Adresa Anton Ďuriaš


02341 Nesluša 1018

Produkty a služby v CzechTrade

Priemyselné farby Priemyselné farby
Priemyselné farby sa používajú na ochranu oceľových konštrukcií, plechových ...

Náterové hmoty Náterové hmoty
Vyrábame a dodávame náterové hmoty a náterové systémy so zameraním na materiály ...

SlovakiaTrade > Dopravné prostriedky a preprava > Doprava a špedícia > Nákladná doprava > Anton Ďuriaš